Zpracování dat, včetně vyhodnocování a predikce

 V rámci optických kontrol, měření a čtení dat se generuje velké množství informací, které lze dále zpracovávat. Zjištěné informace slouží jako vstupy k řízení činností a postupů při různých výrobních i nevýrobních operacích, či evidenci v oblasti kvality a logistiky.
Dále je možné vzniklá data využít pro zkvalitňování výroby nebo výrobních postupů, odhalování primárních příčin neshod a s tím související možné prevence chybovosti u jednotlivých operací. Data zde slouží jako základ pro přípravu datových analýz, tvorbu datových modelů a z nich vyplývajících predikcí.