Optické kontroly a měření

Obrázek1.png

Metody strojového vidění lze v současné době velice efektivně využít pro optické kontroly a měření.
Podle charakteru požadavku na kontrolu a podle konkrétních provozních možností je možné implementovat prakticky všechny možné typy kontrol, například kontrolu shody s výkresy, kontrolu rozměrů, tvarů, povrchu, defektů na objektech, správného sestavení dílů/objektů, barevné shody, poškození (například poškrábání povrchu) a dalších vlastností.
Metody strojového vidění lze též výhodně využít i pro přesné měření objektů/předmětů různých velikostí (od drobných předmětů v rozměrech mm až po měření větších objektů).
Výhodou optických kontrol je stabilita kontrolních operací ve výrobě či logistice. Kontroly nejsou závislé na lidském faktoru či jiných výrobních omezeních. Oproti lidské kontrole jsou zároveň řešení využívající optickou kontrolu kvality s pomocí strojového vidění vysoce efektivní z pohledu ROI.
Data z optických kontrol a měření je možné definovaným způsobem uchovávat či dále předávat a následně zpracovávat a vyhodnocovat.