Optické čtení informací (OCR, BAR, QR)

Obrázek2.png

Optické čtení informací z dílů či jiných komponent zahrnuje čtení údajů, které mohou být zobrazovány různou formou; primárně písmem (OCR), různými formami čárových kódů (BAR) nebo nejrůznějšími typy datových matic (QR).
Vzhledem k tomu, že je ve výrobní praxi rozpoznání údajů na dílech velice často zatíženo různými chybami zapříčiněnými například poškozením nápisů, nedostatečnou viditelností nebo rozpoznatelností, bývá optické čtení informací doplněno vhodnými opatřeními nebo metodami, které zkvalitní a zpřesní správnost optického čtení.
Přečtená data jsou v praxi standardně dále využívána pro následné zpracování v rámci procesů výroby a logistiky a kontrole kvality (například třídění, evidenci, trasování pohybu položek apod.).