HW vybavení pro strojové vidění

Po úvodní analýze potřeb a souvisejících podmínek, v nichž má být řešení optické kontroly či měření implementováno, je navrženo nejvhodnější hardwarové vybavení. To splňuje v maximální možné technické míře jak funkční požadavky (například potřebnou kvalitu snímání obrazu), tak provozní potřeby (například specifické operační podmínky). Dodané hardwarové vybavení tak synergicky doplňuje řešení strojového vidění a zajišťuje optimální podmínky pro stabilní provoz, čtení a zpracování dat v daných podmínkách.